CBF Erkenningspaspoort

Werkgroep Urgenta

Verbeteren van de medische zorg in Moldavië en Roemenië
Info Sinds 12 juli 2016

Dit willen we oplossen

De Stichting Werkgroep Urgenta is een non- profit hulporganisatie (NGO) die zich bezig houdt met medisch technisch ontwikkelingswerk in ziekenhuizen in de landen Moldavië en Roemenië

Dit is waar we trots op zijn

Een goed werkend medisch gassysteem wat direct bij het in gebruik nemen zijn vruchten al afwerpt.

Check uw CBF-Erkenningspaspoort

• Check de financiële gegevens en organisatiegegevens

In het CBF-Erkenningspaspoort zijn financiële gegevens en organisatiegegevens opgenomen, bijvoorbeeld het bedrag aan doelbesteding of het aantal vrijwilligers in uw organisatie. Deze informatie komt uit uw jaarverslag.

Heeft u toch nog vragen over de indeling van bepaalde cijfers? Stuur dan een e-mail naar erkenning@cbf.nl

Besteed aan maatschappelijk doel

Wij streven ernaar de informatie van alle Erkende Goede Doelen eenduidig weer te geven en werken dan ook met een vast format voor het CBF-Erkenningspaspoort. Voor de inkomsten, uitgaven en reserves & fondsen volgt het CBF de modellen jaarverslaglegging uit de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) of de Richtlijn C2 voor kleine instellingen. De bestedingen aan het maatschappelijk doel zijn, in overleg met de sector, onverdeeld in 11 categorieën. Uw bestedingen zijn door het CBF in een of meer van deze categorieën ondergebracht.

• Check de teksten

In het CBF-Erkenningspaspoort is kwalitatieve informatie over uw organisatie opgenomen, bijvoorbeeld over wat u wilt bereiken of waar u trots op bent. Deze teksten zijn door u zelf aangeleverd in MijnCBF voor de jaarlijkse Check & Reflectie. U kunt deze teksten aanpassen via MijnCBF, onder het hoofdstuk Erkenningspaspoort. Tip: check met uw afdeling communicatie of de daarvoor verantwoordelijke(n) of dit de teksten zijn die u naar buiten wilt brengen.

• Upload een foto

Onderaan in uw paspoort is ruimte voor een foto die de sfeer van uw organisatie weergeeft. Wilt u hier een foto plaatsen? Deze kunt u uploaden via MijnCBF, onder het hoofdstuk Erkenningspaspoort. Indien u geen foto uploadt, blijft de blauwe balk leeg.

Dit willen we bereiken
De Stichting Urgenta biedt ontwikkelingshulp middels het uitvoeren van technische projecten in de medische sector. De hulporganisatie bestaat louter uit vrijwilligers. Onze doelstelling is om de medisch-technische voorzieningen van ziekenhuizen in Moldavië en Roemenië te verbeter
Dit gaven we uit in 2017 € 121.267
  • Maatschappelijk doel 99%
  • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
  1. Werken aan betere medische gassystemen in de ziekenhuizen Moldavië en Roemenië
  2. In de toekomst het opzetten van een medisch technisch service centrum in beide genoemde landen
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 120.233
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 107.562
  • Particulieren 0%
  • Organisaties zonder winststreven 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017 Info € 15.242
  • Bestemmingsreserves 22% Bestemming door het bestuur bepaald.
  • Overige reserves 78% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Moldavië en Roemenië
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl